Postitused

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" lõpuseminar

Kujutis
15. detsembril 2017 toimus koolituse lõpuseminar Tallinnas Euroopa hotelli konverentsisaalides. Kõik koolid tegid kokkuvõtte oma projektist. Töö toimus rühmades. Direktor Andrus rääkis meie digipäevast. Saime hea ülevaate edulugudest ja probleemidest. Ilmselt mitte tublidele koolitajatele, aga meile tundus küll, et kuigi igal koolil on omad eripärad, siis paljuski ollakse ikkagi sarnased.  Igas koolis oli häid leide, mida meelde jätta ja sobiva võimaluse korral saaks kasutada. Lõpuks said veel kõik rühmad kokku ja rühmade moderaatorid tegid kokkuvõtte parimatest paladest. See koolitus on küll lõppenud, aga Kuldre Kooli digipööre läheb edasi. Täname HITSAT ja kõiki koolitajaid!

5. ja 9. klassi digipäev 06.12.2017

Kujutis
Digipäev toimus vastavalt esialgsele plaanile, kolmapäeval 6. detsembril 2017 . Õpetajad kasutasid erinevaid digivahendeid vastavalt oma äranägemisele. Ilmnes, et digivahendeid on koolis rohkem, kui tahvelarvutid :-)  Õpilased õpikuid kaasa võtma ei pidanud.   Kokkuvõte tulemustest   Vaatamata ilmnenud probleemidele peame digipäeva siiski kordaläinuks. Pedagoogide osas andis see nii mõnelegi kolleegile võimaluse teha läbi oma ainetunnis digivahendi kasutamise ettevalmistuse ja kasutamise ning tulemuse hindamise tsükkel. Tunnetati täiendava koolitamise ja põhjaliku ettevalmistuse vajalikkust. Juhtkonnale andis see signaali regulaarse digikoolituse vajalikkusest.  IT spetsialist sai tagasisidet, et praegu kasutatav WIFI lahendus vajab muutmist.  Tulemuste hindamiseks palusime õpilastel ja õpetajate vastata küsimustele.   Küsimused õpilastele: Kas sulle meeldis digipäev? Kui ei, siis mis ei meeldinud? Mis sulle meeldis digipäeval kõige rohkem? Ko

Digipäeva projekti seis 21.11.2017

Mis on olemas? 1. Õpetajad - kolleegid on asjast teadlikud. 2. Toimunud on esimene sisekoolitus tahvlite ja äpimajandusega tutvumiseks. 3. Digipäeva otsustasime korraldada 5. ja 9. klassi jaoks. 4. Kolleegid mõtlevad ja uurivad, kuidas seda päeva sisustada. Probleemid 1. Kahe klassi jaoks korraga digipäeva läbiviimiseks ei jätku ilmselt nutivahendeid. 2.  Õpilaste digitüdimuse oht samade lahenduste kasutamise tõttu! Lahendused ja edasised tegevused 1. 5. klass ja 9. klass saavad oma digipäeva eraldi koolipäevadel. 2. Digitüdimuse vältimiseks peaksid pedagoogid kooskõlastama, et kes mida ja millise rakendusega teeb. Siit paistab üsna selgelt välja oluliselt suurema koostöö korraldamise vajadus.

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" veebiseminar

Kujutis
20.11.2017  Veebiseminaris saime ülevaate teiste koolitusel osalejate tegemistest ja soovituse Meeri poolt ka meie tiimile kohe korraldada õpetajate koostööd digipäeva ettevalmistamisel.  Pildil on Elva lasteaia Õnneseene suhtlus. Pilt sai tehtud, sest seal viited headele kohtadele hariduslike äppide otsimiseks. Ehk siis:   https://learningapps.org/ ja   http://www.taimi.dreier.ee/index.php/koolitus/koolitajana Lõpuks saime koduse ülesande anda tagasisidet Peetri Koolile, pidada korralikult oma blogi ning valmistuda lõpuseminariks. Loomulikult jätkame ka oma projekti arendamist.

Kunstimäe 17.11

Kujutis
Tutvustasime kolleegidele tahvlite kasutamise võimalusi. Koolitus toimus Kunstimäe turismitalus 17. novembril 2 x 60 minuti jooksul.

Projekti väljakuulutamine infominutites 06.11

Direktor andis lühikese ülevaate koolitusel kuuldust. Seejärel oligi aeg projekt välja kuulutada ja ka ajakavast rääkida, et õpetajad teaksid oma tegemisi planeerida. Millised klassid digipäeva kaasata, seda esialgu ei otsustatud.

Projekt

Koolituse teisel päeval keskendusime teostatava projektini jõudmisele. Valisime välja idee "Digipäev Kuldre Koolis 2-le klassile". Selle mõte on selles, et ühel ilusal päeval viiakse ühe klassi kõik tunnid läbi AINULT digivahendeid kasutades. Kindlasti saab see päev olema enne 15. detsembrit. Praeguse kava kohaselt siis 6. detsembril. Eks edaspidi tule neid päevi veel. Ajakava ja vastutajad 03.11 - koolituse teine päev, reede. 06.11 - infominutites ütleb direktor õpetajatele, et selline päev on kavas. 17.11 - koolitus õpetajatele. Kaija näitab õpetajatele põnevaid äppe ja Margus seletab, kuidas neid oma nutitahvlisse lisada. Ka seda, kuidas neid maha võtta, kui tundub, et sobi. 24.11 - Valga Kutsehariduskeskus tutvustab oma kogemusi tahvelarvutite kasutamisel. Kokkulepped teed direktor . 01.12 - õppealajuhataja koostab vajaduse korral 6-ks detsembriks uue tunniplaani. 06.12 - toimub digipäev.