5. ja 9. klassi digipäev 06.12.2017

Digipäev toimus vastavalt esialgsele plaanile, kolmapäeval 6. detsembril 2017. Õpetajad kasutasid erinevaid digivahendeid vastavalt oma äranägemisele. Ilmnes, et digivahendeid on koolis rohkem, kui tahvelarvutid :-)  Õpilased õpikuid kaasa võtma ei pidanud.
 
Kokkuvõte tulemustest
 
Vaatamata ilmnenud probleemidele peame digipäeva siiski kordaläinuks.
 1. Pedagoogide osas andis see nii mõnelegi kolleegile võimaluse teha läbi oma ainetunnis digivahendi kasutamise ettevalmistuse ja kasutamise ning tulemuse hindamise tsükkel. Tunnetati täiendava koolitamise ja põhjaliku ettevalmistuse vajalikkust.
 2. Juhtkonnale andis see signaali regulaarse digikoolituse vajalikkusest. 
 3. IT spetsialist sai tagasisidet, et praegu kasutatav WIFI lahendus vajab muutmist. 
Tulemuste hindamiseks palusime õpilastel ja õpetajate vastata küsimustele.
 
Küsimused õpilastele:
 1. Kas sulle meeldis digipäev? Kui ei, siis mis ei meeldinud?
 2. Mis sulle meeldis digipäeval kõige rohkem?

Kokkuvõte õpilaste vastusest

Domineeris positiivne suhtumine. Kindlasti pani mõtlema, et mõned õpilased pidasid vajalikuks märkida pideva digivahendite kasutusega kaasnevat silmade väsimist ja peavalu. 

 
V klassi vastused asuvad SIIN.
IX klassi vastused asuvad SIIN.
  
Küsimused õpetajatele:
 1. Mida arvad toimunud digipäevast?
 2. Palun kirjelda lühidalt, milliseid digivahendeid (seadmed, tarkvara) ja kuidas kasutasid.
 3. Kuidas need täitsid eesmärgi?
 4. Mida ja kuidas oleks vaja muuta Sinu enda tegevustes edaspidiste digipäevade osas (ettevalmistus, läbiviimine)?
 5. Millist tuge ootad kooli juhtkonnalt ja IT spetsialistilt edaspidistel digipäevadel ja nendeks valmistumisel?
 6. Tähelepanekud ja ettepanekud.
   
Kokkuvõte õpetajate vastustest
 1. Täiesti mõttetuks ei pidanud seda päeva õnneks mitte keegi.
 2. Õpetajad kasutasid kõiki nende käsutuses olevaid digivahendeid.
 3. Ettevalmistusteks väga palju aega ei kulutatud.
 4. Tulemustega väga rahul ei oldud, häirisid tehnilised probleemid. IT spetsialisti kommentaar: "Kindlasti oleksin saanud nende probleemidega tegelda ja lahendusi leida ENNE digipäeva, kui neile oleks tähelepanu juhitud."
 5. Tagasisides oli üsna mitmel korral märgitud, et oleks ikka pidanud rohkem ette valmistuma.
 6. Ettepanekute osas toodi välja koolituse vajadus, et terve päev digivahenditega muutub tüütuks ning ettevalmistuseks kulub ikka rohkem aega, kui esialgu arvati.

Õpetajate vastused asuvad SIIN.
 
Veel natuke ettevalmistusest
 
Vastavalt Meeri soovitusele kutsusime kokku reedel., 1 detsembril ka töökoosoleku vahendite kooskõlastatud kasutamiseks ja probleemide lahendamiseks, aga... seal oli osalejaid vähe.  Seega ei olnud koostöö ega ettevalmistamise vajadus õpetajate jaoks (veel) aktuaalne.


5. klass kehalise kasvatuse tunnis


9. klassi inglise keel5. klassi inglise keel

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" I koolituspäev

Projekt