Postitused

Kuvatud on kuupäeva november, 2017 postitused

Digipäeva projekti seis 21.11.2017

Mis on olemas? 1. Õpetajad - kolleegid on asjast teadlikud. 2. Toimunud on esimene sisekoolitus tahvlite ja äpimajandusega tutvumiseks. 3. Digipäeva otsustasime korraldada 5. ja 9. klassi jaoks. 4. Kolleegid mõtlevad ja uurivad, kuidas seda päeva sisustada. Probleemid 1. Kahe klassi jaoks korraga digipäeva läbiviimiseks ei jätku ilmselt nutivahendeid. 2.  Õpilaste digitüdimuse oht samade lahenduste kasutamise tõttu! Lahendused ja edasised tegevused 1. 5. klass ja 9. klass saavad oma digipäeva eraldi koolipäevadel. 2. Digitüdimuse vältimiseks peaksid pedagoogid kooskõlastama, et kes mida ja millise rakendusega teeb. Siit paistab üsna selgelt välja oluliselt suurema koostöö korraldamise vajadus.

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" veebiseminar

Kujutis
20.11.2017  Veebiseminaris saime ülevaate teiste koolitusel osalejate tegemistest ja soovituse Meeri poolt ka meie tiimile kohe korraldada õpetajate koostööd digipäeva ettevalmistamisel.  Pildil on Elva lasteaia Õnneseene suhtlus. Pilt sai tehtud, sest seal viited headele kohtadele hariduslike äppide otsimiseks. Ehk siis:   https://learningapps.org/ ja   http://www.taimi.dreier.ee/index.php/koolitus/koolitajana Lõpuks saime koduse ülesande anda tagasisidet Peetri Koolile, pidada korralikult oma blogi ning valmistuda lõpuseminariks. Loomulikult jätkame ka oma projekti arendamist.

Kunstimäe 17.11

Kujutis
Tutvustasime kolleegidele tahvlite kasutamise võimalusi. Koolitus toimus Kunstimäe turismitalus 17. novembril 2 x 60 minuti jooksul.

Projekti väljakuulutamine infominutites 06.11

Direktor andis lühikese ülevaate koolitusel kuuldust. Seejärel oligi aeg projekt välja kuulutada ja ka ajakavast rääkida, et õpetajad teaksid oma tegemisi planeerida. Millised klassid digipäeva kaasata, seda esialgu ei otsustatud.

Projekt

Koolituse teisel päeval keskendusime teostatava projektini jõudmisele. Valisime välja idee "Digipäev Kuldre Koolis 2-le klassile". Selle mõte on selles, et ühel ilusal päeval viiakse ühe klassi kõik tunnid läbi AINULT digivahendeid kasutades. Kindlasti saab see päev olema enne 15. detsembrit. Praeguse kava kohaselt siis 6. detsembril. Eks edaspidi tule neid päevi veel. Ajakava ja vastutajad 03.11 - koolituse teine päev, reede. 06.11 - infominutites ütleb direktor õpetajatele, et selline päev on kavas. 17.11 - koolitus õpetajatele. Kaija näitab õpetajatele põnevaid äppe ja Margus seletab, kuidas neid oma nutitahvlisse lisada. Ka seda, kuidas neid maha võtta, kui tundub, et sobi. 24.11 - Valga Kutsehariduskeskus tutvustab oma kogemusi tahvelarvutite kasutamisel. Kokkulepped teed direktor . 01.12 - õppealajuhataja koostab vajaduse korral 6-ks detsembriks uue tunniplaani. 06.12 - toimub digipäev.

Meeskonnaülesanne 1

Kujutis
Anti ülesanne kaardistada hetkeolukord. Kaardistasime. Ennast tagasi hoida polnud vaja, kõikidele ideedele ütlesime JAH! I Mida teeme/on juba väga hästi? Tahvelarvutid Interaktiivsed tahvlid Dokumendikaamerad Robootikaring Meediaring (kasutatakse diktofone, raadiosaadete kokkupanemine) II Millest tahame loobuda? Eelarvamustest ja kartusest digivaldkonna suhtes III Mida tahame arendama hakata, mida hangime juurde? Õpetajates tuleks muuta eelarvamust digivahendite suhtes ja läbi koolituste toetada õpetajaid. Leida endi seast ekspert, eks aitaks ka teisi. E-õppe päevad. Robootika lasteaeda. Näidistunnid õpetajatele. Külastada teisi, digivaldkonnas kaugemale jõudnud koole ja õpetajaid. Skype tunnid, virtuaaltund. Digiõpikud. Õpetajate vaheline koostöö ja lõiming. Mingi klassi digipäev - üks klass kasutab ühe päeva jooksul ainult nutivahendeid. Lasteaia  e-kool. Ühine kalender kõikidele õpetajatele mida saab igal pool vaadata (Google hangout, Facebook calendar)

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" I koolituspäev

Kujutis
02.11 - 03.11.2017 Tartus Koolitusel osalejad: Andrus Kompus, direktor Kaija Kibal, matemaatikaõpetaja Margus Neider, IT spetsialist ja arvutiõpetaja Kõik kolm oleme kooli digitöörühma liikmed. Kogu töörühma kahjuks kaasa võtta ei ole võimalik - keegi peab ju ka koolitunde läbi viima. Osalejate rollid digipööramisel ja ootused Andrus kui töörühma juht jälgib ja korraldab,et digipööre areneks ja asjad edeneksid. Tema huvi oleks teada saada, et: Kas digipööramine kulgeb õiges suunas?  Kas tempo on piisav?  Kas millestki on puudu?  Kuidas motiveerida töötajaid?  Kas midagi oleks vaja muuta? Kaija töörühma liikmena kasutab igapäevases õppetöös aktiivselt digivahendeid. Teda huvitab, et: Millised on sobivad meetodid nutiarvutite kasutamiseks? Kuidas need sobitada juba olemas olevasse töökavasse? Mida tuleks teha teisiti, kui siiamaani tehtud? Margus tahaks teada: Kuidas tõhusalt toetada õpetajad nutiseadmete kasutusele võtmisel? Kuldre Kooli digipööramise