Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember, 2017 postitused

"Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" lõpuseminar

Kujutis
15. detsembril 2017 toimus koolituse lõpuseminar Tallinnas Euroopa hotelli konverentsisaalides. Kõik koolid tegid kokkuvõtte oma projektist. Töö toimus rühmades. Direktor Andrus rääkis meie digipäevast. Saime hea ülevaate edulugudest ja probleemidest. Ilmselt mitte tublidele koolitajatele, aga meile tundus küll, et kuigi igal koolil on omad eripärad, siis paljuski ollakse ikkagi sarnased.  Igas koolis oli häid leide, mida meelde jätta ja sobiva võimaluse korral saaks kasutada. Lõpuks said veel kõik rühmad kokku ja rühmade moderaatorid tegid kokkuvõtte parimatest paladest. See koolitus on küll lõppenud, aga Kuldre Kooli digipööre läheb edasi. Täname HITSAT ja kõiki koolitajaid!

5. ja 9. klassi digipäev 06.12.2017

Kujutis
Digipäev toimus vastavalt esialgsele plaanile, kolmapäeval 6. detsembril 2017 . Õpetajad kasutasid erinevaid digivahendeid vastavalt oma äranägemisele. Ilmnes, et digivahendeid on koolis rohkem, kui tahvelarvutid :-)  Õpilased õpikuid kaasa võtma ei pidanud.   Kokkuvõte tulemustest   Vaatamata ilmnenud probleemidele peame digipäeva siiski kordaläinuks. Pedagoogide osas andis see nii mõnelegi kolleegile võimaluse teha läbi oma ainetunnis digivahendi kasutamise ettevalmistuse ja kasutamise ning tulemuse hindamise tsükkel. Tunnetati täiendava koolitamise ja põhjaliku ettevalmistuse vajalikkust. Juhtkonnale andis see signaali regulaarse digikoolituse vajalikkusest.  IT spetsialist sai tagasisidet, et praegu kasutatav WIFI lahendus vajab muutmist.  Tulemuste hindamiseks palusime õpilastel ja õpetajate vastata küsimustele.   Küsimused õpilastele: Kas sulle meeldis digipäev? Kui ei, siis mis ei meeldinud? Mis sulle meeldis digipäeval kõige rohkem? Ko